fredag den 24. april 2009

Forår!
Siden sidste bidrag her på bloggen har jeg skiftet kamera, da det gamle nægtede at fungere mere. Det kræver en del tilvænning at ”starte på ny” så der er ingen billeder taget med det nye apparat i denne ombæring. (til mere teknisk interesserede er det nye et compact camera fra Canon – G10, så hvis operatøren i øvrigt kan finde ud af det er der basis for nogle rigtig gode billeder.)
Sammenhængen imellem titel og indhold giver vist sig selv. Jeg håber ikke at de mere blufærdige sjæle blandt seerne bliver støt over al den struttende livskraft.

tirsdag den 7. april 2009

billedets autonomiKleopatra stillede mig en lidt vanskelig opgave i hendes kommentar, hvor hun efterlyste eksempler på billedets autonomi. Det var en svær nød al den stund, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad der lå i begrebet. At være autonom betyder jo blot, at man ”laver sine egne love”; men at overføre det til mine billeder kunne jo både være ret enkelt og ret philosofiskt.
Jeg søgte derfor lidt hjælp og faldt over en kommentar skrevet af Torben Sangild: "Stil og autonomi i nutidskunsten". Grønningen 2005, s. 24-27.
Han nævner, at der er ca. 14 definitioner på begrebet. De 6 nævner han i skriftet og af dem gengiver jeg nedenfor 3, som jeg kan gå ind for:
- Ideen om at det æstetiske blik på en genstand som kunst giver det en anden fremtræden og andre betydninger end blikket på genstanden som redskab eller blot henkastet materiale.
- Det at kunsten ikke primært indgår i en funktionel sammenhæng (som fx propaganda, reklame, dekoration, terapi).
- Kunsten som et frirum, der ikke er underkastet censur og ikke er dikteret af snævre interesser eller nyttesammenhænge.

Den sidste brede og favnende definition synes jeg passer fint på mine små billeder, hvilket man jo kan se af de følgende eksempler, men lige inden skal jeg komme med løsningen på opgaven fra sidste indlæg: Den lille lidt unseelige gule blomst er såmænd bare hovedsalats forsøg på at formere sig.