tirsdag den 13. januar 2009

Naturens skatkammer

En genstand ser ud, som det øjet der betrakter den, ser. Nå da! det var vist ved at blive lidt indviklet. Et fotoapparat ser derimod det lys der kommer ind igennem linsen uden anden forvrængning end det linsen måtte give anledning til, og det anses sædvanligvis for uønsket.

Tanken med de to udsagn var, at forsøge på at kombinere dem, og komme frem til, at det objektivt set korrekte billede meget let kan udtrykke og vise et resultat, der kan se ud som om det har været under en drastisk subjektiv forvanskning for beskueren.

Omsat til noget der har med fotografier at gøre betyder det, at så og sige alle billeder, nogen dog mere end andre, har områder, hvis de isoleres og præsenteres på den rigtige måde vil fremvise helt ny oplevelser. (jeg tror ikke jeg skal være philosof i mit næste liv!)

En lille smagsprøve:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar